Kočka a myš: Co sem nepatří?

Tento pracovní list procvičuje zrakovou diferenciaci a stranovou orientaci.

Zadání:

Najdi v každém řádku jeden obrázek, který se liší od ostatních.