Co začíná na písmeno D?

Prohlédni si obrázky a nahlas si je pojmenuj. Zakroužkuj nebo vybarvi jen ty, které začínají na D.