Co začíná na písmeno S?

Prohlédni si obrázky a nahlas si je pojmenuj. Zakroužkuj nebo vybarvi jen ty, které začínají na S.