Jazyk a řeč: Hledáme rýmy

29.10.2017

Prohlédněte si s dětmi obrázky na pracovním listu a společně je pojmenujte. Pro dospělé je zde psaná nápověda. Poté dítě motivujte, aby se pokusilo najít vždy dva obrázky/slova, jež se vzájemně rýmují. Na začátku úkolu nezapomeňte dítěti uvést příklad. Například kráva/tráva, sůl/hůl apod.