Listy: Řadíme podle velikosti

To je listů na zemi! Jeden malý, druhý velký. Dokážeš je srovnat podle velikosti ?

Zadání:

Vystříhejte si jednotlivé listy a poté je seřaďte podle velikosti - od nejmenšího (1) k největšímu (2). Nalepte je do správných polí.

Námět:

Rodič nebo učitel může ještě úkol ztížit tak, že diktuje například následující pokyny:

  • Největší list vybarvi zeleně.
  • Nejmenší list vybarvi žlutě.
  • Druhý největší list vybarvi modře.
  • Předposlední list je červený.