Logika: Najdi trojici tvarů

Máš červený čtverec, žlutý kruh a zelený trojúhelník. Dokážeš najít v každém řádku stejnou kombinaci tvarů. Pozor, musí být ve stejném pořadí a ve shodné barvě. Vždy tento úsek zakroužkuj.