Najdi rýmy

Najdi a spoj k sobě dva obrázky, jejichž pojmenování se vzájemně rýmují.