O e-časopisu Chytrolín

Rozvijíme děti hravě a přirozeně. Dbáme na rozvoj všech dílčích kompetencí.

O e-časopisu Chytrolín

Chytrolín hravě a přirozeně rozvíjí u dětí klíčové kompetence předškoláka. Nabízí pracovní listy a nápady na vzdělávací aktivity v následujících oblastech:

  1. Rozvíjení předmatematických představ
  2. Rozvoj řeči a komunikace
  3. Rozvoj prostorové a časové orientace
  4. Rozvoj smyslového vnímání
  5. Rozvoj grafomotoriky
  6. Rozvoj předčtenářské gramotnosti
  7. Poznání světa kolem nás

E-časopis Chytrolín vychází ve spolupráci s RC Žirafa HK. Je dostupný pouze v elektronické podobě, ve formátu pdf. V tištěné podobě nevychází.

Každý měsíc je ZDARMA rozesílán pouze řádně registrovaným zájemcům.

Zaregistrovat se můžete na titulní stránce úplně dole.

Jak se zrodila myšlenka e-časopisu Chytrolín

V poslední době jsem čím dál častěji slyšela: "Mamííí, kup mi prosím nějaký časopis..."

Chtěla jsem svému předškolákovi udělat radost, proto jsem zamířila v našem marketu do oddělení tisku a začala pátrat po časopisu, který by se líbil nejen mému dychtivému synovi, ale i mně coby náročenému rodiči.

Z regálů na mě pomrkávala celá řada dětských časopisů, přesto se mi zdál výběr nedostatečný. Většina titulů ve mně budila zdání, že se jedná jen o "ctnostně" zabalenou reklamu. Co stránka, to více či méně přiznaná reklama zacílená na moje dítě... Potažmo na moji rodičovskou peněženku.

Nakonec jsem našla pár světlých výjimek, které jsem byla ochotná synovi koupit (Předškolák, Pastelka, s výhradami i Sluníčko). Ale spokojená jsem nebyla.

Když jsem začala v září vyučovat stejnojmenný kroužek v Rodinném centru Žirafa Hradec Králové, začala jsem si připravovat vlastní pracovní listy a pomůcky. Hrozně mě to bavilo. Pracovní listy navíc sklízely úspěch jak u dětí, tak i u rodičů z mého okolí.

Najednou mě TO napadlo: Vdechnu život vlastnímu časopisu pro zvídavé děti!

A tak se zrodil e-časopis Chytrolín, časopis pro zvídavé děti od 4 do 6 let.

Máte nápady a chcete se zapojit?

Chtěli byste se zapojit do přípravy a realizace časopisu? Budu ráda, když se mi ozvete!

V současné době hledáme nadšené dobrovolníky z těchto profesí:

  • počítačový/á grafik/čka,
  • autor/ka pohádek, říkadel,
  • dětský/á ilustrátor/ka.

Pokud se chcete stát součástí tohoto neziskového, avšak tvůrčího projektu, kontaktujte mě prosím přes kontaktní formulář.


Jana Hlavatá, šéfredaktorka